• Koha e punes9:00-18:00(Beijing time)
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0065-31591338
  • faks00852-95172259
Technical Articles
Udhëzues për aplikim për kushineta sferike dhe housings 2018-11-17 11:10:45
Vende vertikale P, LP: Të përshtatshme për shumicën e transmetimeve dhe makinave me boshte paralele me sipërfaqen e montimit. Square Block F, FS: në përgjithësi montuar në sidewall strukturën mekanikisht e thjeshtë, të lehtë instalimin, një strehim flanged...